TUOTTEET JA PALVELUT

 

Erilaisia toimintoja rahoittaaksemme keräämme varoja myymällä tuotteita ja palveluja, joiden ideointiin ja toteutukseen osallistuvat toiminnassamme mukana olevat rikostaustaiset, vapaaehtoiset ja ohjaajat. Palveluiden kautta pyrimme tarjoamaan rikostaustaisille mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan sekä uskoa omiin voimavaroihinsa ja rikoksettomalla tiellä pysymisen mahdollisuuksiinsa.