TUKIKOHTA

Toimintaa, tukea ja vahvistuvia verkostoja

VIKTO ry:n asiakastoiminnan ytimen muodostaa päihteetön kohtaamispaikka Tukikohta ja sen kautta järjestettävä asiakas- ja vapaaehtoistoiminta sekä kaiken toiminnan läpi leikkaava verkostotoiminta. Tukikohta palvelee vankilasta vapautuneita ja koevapaudessa tai yhdyskuntaseuraamuksissa olevia sekä muita päihde- ja lainrikkojataustaisia henkilöitä alueella Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Hattula. Tukikohdan toiminta rakentui STEA:n rahoittamana hankkeena 2018 alkaen. Hankkeessa on muodostunut alueellinen vapautuvien tuen malli. Hankevaihe päättyi keväällä 2022 ja toiminta jatkuu edelleen STEA:n kautta kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.

Toimintaan osallistumiseksi ei tarvita lähetettä. Tutustumaan ja mukaan on tervetullut kuka tahansa päihde- ja lainrikkojataustainen. Toisaalta Tukikohdalla voi myös suorittaa yhdyskuntapalvelun tai osan valvotun koevapauden toimintavelvoitteesta.

VIKTO ry tarjoaa asiakkaille yksilöllistä tukea ja ryhmätoimintaa sekä verkostojen rakentamista. Viktolla on hyvät yhteistyöverkostot asiakkaiden yksilöllisten polkujen tueksi, esimerkiksi Vikto-sossu Hämeenlinnan aikuissosiaalityön mahdollistamana sekä nimetyt yhdyshenkilöt monesta muustakin organisaatiosta. Asiakastoimintaa rakennetaan vertaisuutta, vapaaehtoistoimintaa ja ammatillista ohjausta hyödyntäen, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa ja toiminnassa.

Kohtaamispaikkayhteisön muodostavat asiakkaat, vapaaehtoiset ja työntekijät sekä arjessa mukana olevat yhteistyökumppanien yhdyshenkilöt. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan, saada yksilöohjausta, asiointiapua ja palveluohjausta tai käyttää asiakastietokonetta asioiden hoitamiseen. Kohtaamispaikalla järjestetään säännöllisesti erilaisia teemapäiviä sekä monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia yhteisöoppimisiltojen sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvien koulutusten kautta. Myös tässä verkosto on vahvasti mukana. Päivittäin on tarjolla kahvia ja teetä sekä pikkupurtavaa. Teemapäiviin kuuluu yleensä yhdessä tehty hyvä kotiruoka.

Tukikohtaan on yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa luotu kaksi periaatetta, joihin jokainen Tukikohdalla ollessaan sitoutuu; päihteettömyys ja toistemme kunnioittaminen.

Tukikohdan arkea ja tarkempaa tiedottamista ryhmistä, poikkeusaikatauluista ja retkistä voit seurata Tukikohdan omalla Facebook-sivulla: Vikto Tukikohta.

Yhtenä projektina toiminnassa on syntynyt Viktopodi. Kuuntele jaksoja Soundcloudissa VIKTO ry:n tililtä.

Tiiviissä yhteistyössä Vikton ja yhteistyökumppanien kanssa on voitu tarttua ketterästi arjessa esiin tulleisiin ilmiöihin. Yksi tällainen yhteisestä huolesta nopeasti rakennettu toimintamuoto on Narikkapartio, joka on käynnistynyt syksyllä 2021. Sen tarkoituksena on viedä kadulle kohtaamista, välipalaa ja palveluohjausta. Tarpeen mukaan perille viedään myös lämmintä vaatetta, jota on saatu lahjoituksina. Mukana Narikkapartiossa on Vikton lisäksi Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palvelut / aikuissosiaalityö ja Kela. Kevään 2022 aikana Narikkapartion tarjoama apu laajeni, kun mukaan saatiin A-klinikka Oy / K-klinikka, joka tarjoaa Narikkapartion jaettavaksi päivystyspakkauksia (puhtaita huumeidenkäyttövälineitä ym.).


Tukikohdan aukioloajat

Ma-To 10-14

Torstaisin Aamupäiväkahvit klo 10-12. Kahvin lomassa vaihtuvia teemoja, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on Yhteisöilta. Vuorotellen ohjelmassa on Musavisa / Karaoke tai Bingo / muut lautapelit.

Kohtaamispaikalta löydät aukioloaikoina juttuseuraa ja asiointiapua kahvikupin äärellä.

Muina aikoina Viktolla on suljettuja ryhmiä, yksilöohjauksia sekä toimintaa yhteistyökumppanien tiloissa.


Tukea läheisille

Kevään 2023 ajan Tukikohdalla kokoontui NAL KATU-hankkeen kanssa yhdessä pilotoitu Palaset -ryhmä, joka tarjoaa vertaistukea ja ammatillista ohjausta huumeita käyttävien läheisille. Ryhmä toteutetaan hyödyntäen ratkaisukeskeistä Palaset -mallia, jonka on kehittänyt Irti Huumeista ry ja Sininauhaliitto. Syksyllä 2023 järjestetään muutama teemailta päihteitä käyttävän läheisille. Seuraa tiedottamista!

Ensimmäisen Palaset -ryhmän päätyttyä sen jäsenet perustivat oman Vertaisvoimaa-ryhmän, joka kokoontuu Vikton tiloissa. Tutustu ja liity mukaan! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

    

Pari kertaa kuukaudessa järjestetään teemapäiviä, retkiä ja yhteisöoppimisiltoja sekä tapahtumia yhdessä verkoston kanssa. Niistä tiedotetaan Facebookissa Vikto Tukikohta.

Seuraava yhteinen tapahtuma on Hämeenlinnassa nyt viidettä kertaa järjestettävä Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus torstaina 9.11.2023 klo 18-20. Jokainen, jota päihdekuolema tai sen uhka koskettaa, on lämpimästi tervetullut! Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus Hämeenlinnassa FB-tapahtumasivulta löydät tarkempia tietoja.


Mahdollisuus keskustella ja saada tukea, kuuluminen joukkoon ja heittäytyminen arkea piristäviin toimintoihin auttavat selviytymään ja jaksamaan. Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan!