VIKTO ry

LOGO värit

VIKTO ry:n tavoitteena on päihde- ja lainrikkojataustaisten tukeminen omassa tilanteessaan ja integroitumisessa yhteiskuntaan. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti päihde- ja lainrikkojataustaiset itse ja välillisesti myös asiakkaidemme läheiset. Toimimme ns. vetoketjuperiaatteella; jäseninä ja mukana toiminnassa on sekä oman päihde- ja rikostaustan omaavia ihmisiä että ihmisiä vailla omaa kokemustaustaa. VIKTO ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.