TUKIKOHTA -HANKE

Tukikohta -hanke tarjoaa toimintaa, tukea ja vahvistuvia verkostoja. Se palvelee vankilasta vapautuneita ja koevapaudessa tai yhdyskuntaseuraamuksissa olevia ja muita lainrikkojataustaisia henkilöitä hankealueella (Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki tai Hattula). Hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2018 ja se on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Hankkeessa on rakentunut alueellinen vapautuvien tuen malli. Hankevaihe päättyy keväällä 2022 ja toiminta jatkuu edelleen STEA:n kautta kohdennetun toiminta-avustuksen turvin 2022-2023.

VIKTO ry tarjoaa asiakkaille yksilöllistä tukea ja ryhmätoimintaa sekä verkostojen rakentamista. Asiakastoimintaa rakennetaan vertaisuutta, vapaaehtoistoimintaa ja ammatillista ohjausta hyödyntäen, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa ja toiminnassa. Viktolla on hyvät yhteistyöverkostot asiakkaiden yksilöllisten polkujen tueksi, esimerkiksi Vikto-sossu Hämeenlinnan aikuissosiaalityön mahdollistamana sekä nimetyt yhdyshenkilöt monesta muustakin organisaatiosta.

Toimintaan osallistumiseksi ei tarvita lähetettä, tutustumaan ja mukaan on tervetullut kuka tahansa lainrikkojataustainen. Toisaalta Tukikohdassa voi myös suorittaa yhdyskuntapalvelun tai osan valvotun koevapauden toimintavelvoitteesta.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, Tukikohta on päihteetön olohuone lainrikkojataustaisille Hämeenlinnan keskustassa. Kohtaamispaikkayhteisön muodostavat asiakkaat, vapaaehtoiset ja työntekijät sekä arjessa mukana olevat yhteistyökumppanien yhdyshenkilöt. Yhteisökokoontumisissa tiistaisin kokataan yhdessä hyvää kotiruokaa. Päivittäin on tarjolla kahvia ja teetä sekä pikkupurtavaa. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan, saada yksilöohjausta, asiointiapua ja palveluohjausta tai käyttää asiakastietokonetta asioiden hoitamiseen. Kohtaamispaikalla järjestetään säännöllisesti erilaisia teemapäiviä sekä monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia yhteisöoppimisiltojen sekä vapaaehtoistoimintaan liittyvien koulutusten kautta. Myös tässä verkosto on vahvasti mukana.

Tukikohtaan on yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa luotu kaksi periaatetta, joihin jokainen Tukikohdassa ollessaan sitoutuu; päihteettömyys ja toistemme kunnioittaminen.

Hankkeen arkea ja tarkempaa tiedottamista ryhmistä, poikkeusaikatauluista ja retkistä voit seurata Tukikohdan omalla Facebook-sivulla.

Yhtenä projektina toiminnassa on syntynyt Viktopodi. Kuuntele jaksoja Soundcloudissa VIKTO ry:n tililtä.

Hankkeen kautta rakentuneessa tiiviissä yhteistyössä Vikton ja yhteistyökumppanien kanssa on voitu tarttua arjessa esiin tulleisiin ilmiöihin ketterästi. Yksi tällainen yhteisestä huolesta nopeasti rakennettu toimintamuoto on Narikkapartio, joka on käynnistynyt syksyllä 2021. Sen tarkoituksena on viedä kadulle kohtaamista, välipalaa ja palveluohjausta. Tarpeen mukaan perille viedään myös lämmintä vaatetta, jota on saatu lahjoituksina. Mukana Narikkapartiossa on Vikton lisäksi Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palvelut / aikuissosiaalityö ja Kela. Kevään 2022 aikana Narikkapartion tarjoama apu laajenee terveysneuvonnalla, kun mukaan saadaan myös A-klinikka Oy / K-klinikka.

Noudatamme toiminnassa Kanta-Hämeessä voimassa olevia koronaohjeistuksia ja -rajoituksia muun muassa huolehtimalla siitä, että tiloissamme noudatetaan tarkasti hygieniaohjeita.

 

Mahdollisuus keskustella ja saada tukea, kuuluminen joukkoon ja heittäytyminen arkea piristäviin toimintoihin auttavat selviytymään ja jaksamaan. Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan!